Nr karty: 99/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-10-29 08:41:52
Data modyfikacji : 2019-10-29 08:41:52
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieWydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 265 c, (1), 340 cm (2), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2516C, relacji Jaksice - Orłowo, dz. 77/1, obręb Czyste; drzewa gatunku topola kanadyjska obwodzie pnia 270 cm (3), rosnącego w pasie drogowym dogi powiatowej nr 2509C relacji Jaksice-Wielowieś, na dz. 36/1, obręb Pławin oraz 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 280 cm (4), 265 cm (5), 220 cm (6) i 200 cm (7), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2541C relacji Dziennice-Balczewo, dz. 10, obręb Dziennice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.105.7.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-10-29 - Urząd Gminy Inowrocław
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Wójt Gminy Inowrocław
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyZarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Poznańska 384c, 88-100, Inowrocław
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia52/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!