Nr karty: 90/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-30 13:26:18
Data modyfikacji : 2019-09-30 13:26:18
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieWydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 130 cm (19)m rosnącego w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice - Oleśnica, na dz. 55, obręb Jaksiczki, drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 210 cm, rosnącego w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice - Oleśnica, na dz. 35/5, obręb Jaksice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.86.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-09-30 - Urząd Gminy Inowrocław
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Wójt Gminy Inowrocław
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Bydgoszcz, Rejon Inowrocław
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia47/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!