Nr karty: 88/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-10-13 08:55:39
Data modyfikacji :
2020-10-13 08:59:25

Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Wydanie pozwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 46 cm (1),275 cm (2), 220 cm (3), 255 cm (4), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2568C, relacji Sikorowo - Kruszwica, dz. 205/2, obręb Łojewo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 425 cm (5), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C relacji Szarlej-Karczyn-Dulsk, na dz. 9, obręb Witowy
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.114.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-10-13
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Wójt Gminy Inowrocław
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Zarząd Dróg Powiatowych, Inowrocław, Poznańska
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!