Nr karty: 82/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-09-07 12:06:52
Data modyfikacji :
2020-09-07 12:07:06

Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Wydanie pozwolenia na usunięcie 55 drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55, obręb Góra, 38 drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na dz. 55, obręb Góra, 3 drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55, obręb Góra, 114 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 55, obręb Góra, 2 drzew gatunku wiąz szypułkowy, rosnących na dz. 55, obręb Góra; 18 drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na dz. 55,obręb Góra, 6 drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na dz. 55, obręb Góra; drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na dz. 55, obręb Góra, 2 drzew gatunku sosna, rosnących na dz. 54, obręb Góra, 19 gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 54, obręb Góra; 20 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 53, obręb Góra; 7 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 52/5, obręb Góra; drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na dz. 48/2, obręb Góra, 8 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 49/2, obręb Góra, brak zgody na wycinkę drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 38 cm, rosnącego na dz. 52/5, obręb Góra
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.91.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-09-07 - Urząd Gminy Inowrocław
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Wójt Gminy Inowrocław
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO", Sp. akcyjna, Świętego Ducha 26a, 88-100, Inowrocław
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!