Nr karty: 76/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-24 08:40:54
Data modyfikacji :
2020-08-24 08:42:33

Zmodyfikowane przez : Kamil Bębnista
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów ewidencyjnych Miechowice i Marulewy, gmina Inowrocław
3.
Znak sprawy
WOO.411.88.2020.AT
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-08-24 - Bydgoszcz
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Regionalny Dyrektor Ochrony �rodowiska w Bydgoszczy
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
W�jt Gminy Inowroc�aw, ul. Kr�lowej Jadwigi 43, 88-100, Inowroc�aw
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urz�d Gminy Inowroc�aw, Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 22, (52) 355 58 67
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
brak
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
brak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!