Nr karty: 73/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 14:32:53
Data modyfikacji :
2020-08-21 14:53:19

Zmodyfikowane przez : Kamil Bębnista
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie kompleksu wojskowego w części obrębu ewidencyjnego Sławęcinek, gmina Inowrocław.
3.
Znak sprawy
N.NZ-42-1-18-1/20
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-07-07 - Inowrocław
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Pa�stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroc�awiu
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
W�jt Gminy Inowroc�aw, ul. Kr�lowej Jadwigi 43, 88-100, Inowroc�aw
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urz�d Gminy Inowroc�aw, Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 22, (52) 355 58 67
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
brak
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
brak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!