Nr karty: 72/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 09:36:44
Data modyfikacji : 2020-08-21 09:36:44
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 124 cm, rosnącego na ternie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/2, obręb Góra, stanowiącej własność Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A.
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.02.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-08-21 - Urząd Gminy Inowrocław
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
W�jt Gminy Inowroc�aw
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Inowroc�awskie Kopalnie Soli Solino S.A., �w.Ducha 26a, 88-100, Inowroc�aw
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urz�d Gminy Inowroc�aw, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony �rodowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!