Nr karty: 70/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 09:00:53
Data modyfikacji : 2020-08-21 09:00:53
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Wydanie pozwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni: 63 cm, 61 cm, 49 cm, 84 cm i 53 cm oraz drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 280 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 195/3, obręb Słońsko
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.101.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-08-21 - Urząd Gminy Inowrocław
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
W�jt Gminy Inowroc�aw
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urz�d Gminy Inowroc�aw, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony �rodowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!