Nr karty: 7/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-02-04 11:12:54
Data modyfikacji : 2020-02-04 11:12:54
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieWydanie pozwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 215 cm, 230 cm, 170 cm, 185 cm i 160 cm oraz drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 80 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 93, obręb Olszewice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.4.2020
4.Data wydania i miejsce wydania2020-02-04 - Urząd Gminy Inowrocław
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Wójt Gminy Inowrocław
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia12/A/2020
8.Miejsce przechowywaniaURZĄD GMINY INOWROCŁAW, Referat Ochrony Środowiska, zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa, pok. 16, tel. 052/355-58-19
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!