Nr karty: 66/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-09-07 12:04:18
Data modyfikacji : 2020-09-07 12:04:18
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 55 drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55, obręb Góra, 38 drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na dz. 55, obręb Góra, 3 drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55, obręb Góra, 114 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 55, obręb Góra, 2 drzew gatunku wiąz szypułkowy, rosnących na dz. 55, obręb Góra; 18 drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na dz. 55,obręb Góra, 6 drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na dz. 55, obręb Góra; drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na dz. 55, obręb Góra, 2 drzew gatunku sosna, rosnących na dz. 54, obręb Góra, 19 gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 54, obręb Góra; 20 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 53, obręb Góra; 7 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 52/5, obręb Góra; drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na dz. 48/2, obręb Góra, 8 drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na dz. 49/2, obręb Góra, brak zgody na wycinkę drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 38 cm, rosnącego na dz. 52/5, obręb Góra
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.91.2020
4.
Data złożenia
2020-09-07
5.
Dane wnioskodawcy
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO", Sp. akcyjna, Świętego Ducha 26a, 88-100, Inowrocław
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
mapa z zaznaczoną lokalizacją drzew, plan nasadzeń, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wykaz drzew
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Wójt Gminy Inowrocław
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!