Nr karty: 63/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 09:35:24
Data modyfikacji : 2020-08-21 09:35:24
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 124 cm, rosnącego na ternie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/2, obręb Góra, stanowiącej własność Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A.
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.02.2020
4.
Data złożenia
2020-08-21
5.
Dane wnioskodawcy
Inowroc�awskie Kopalnie Soli Solino S.A., �w.Ducha 26a, 88-100, Inowroc�aw
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
mapa z zaznaczoną lokalizacją drzewa
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
W�jt Gminy Inowroc�aw
8.
Miejsce przechowywania
Urz�d Gminy Inowroc�aw, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony �rodowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!