Nr karty: 62/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 09:04:53
Data modyfikacji : 2020-08-21 09:04:53
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 215 cm (1), 208 cm (2), 300 cm (3) i 175 cm (6), rosnących w pasie drogowym, na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 187/2, obręb Słońsko
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.94.2020
4.
Data złożenia
2020-08-21
5.
Dane wnioskodawcy
Starosta Inowroc�awski, aleja Ratuszowa 38, 88-100, Inowroc�aw
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
W�jt Gminy Inowroc�aw
8.
Miejsce przechowywania
Urz�d Gminy Inowroc�aw, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony �rodowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!