Nr karty: 58/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-04 09:03:00
Data modyfikacji : 2020-08-04 09:03:00
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku grab pospolity o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/2, obręb Latkowo
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.82.2020
4.
Data złożenia
2020-08-04
5.
Dane wnioskodawcy
Starosta Inowrocławski, aleja Ratuszowa 38, 88-100, Inowrocław
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
mapa z zaznaczoną lokalizacją drzewa, zdjęcie
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Wójt Gminy Inowrocław
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!