Nr karty: 57/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-07-17 08:49:35
Data modyfikacji : 2020-07-17 08:49:35
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 11 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 110 cm, 190 cm, 100 cm, 200 cm, 300 cm, 180 cm, 260 cm, 220 cm, 140 cm, 180 cm i 210 cm oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 90 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 41, obręb Kłopot, gm. Inowrocław
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.84.2020
4.
Data złożenia
2020-07-17
5.
Dane wnioskodawcy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
mapa z zaznaczoną lokalizacją drzew
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Wójt Gminy Inowrocław
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!