Nr karty: 52/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-10-29 08:38:03
Data modyfikacji : 2019-10-29 08:38:03
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 265 c, (1), 340 cm (2), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2516C, relacji Jaksice - Orłowo, dz. 77/1, obręb Czyste; drzewa gatunku topola kanadyjska obwodzie pnia 270 cm (3), rosnącego w pasie drogowym dogi powiatowej nr 2509C relacji Jaksice-Wielowieś, na dz. 36/1, obręb Pławin oraz 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 280 cm (4), 265 cm (5), 220 cm (6) i 200 cm (7), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2541C relacji Dziennice-Balczewo, dz. 10, obręb Dziennice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.105.7.2019
4.Data złożenia2019-10-29
5.Dane wnioskodawcyZarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Poznańska 384c, 88-100, Inowrocław
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskumapy z zaznaczoną lokalizacją drzew, zdjęcia drzew
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
99/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!