Nr karty: 47/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-30 13:23:31
Data modyfikacji : 2019-09-30 13:23:31
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 130 cm (19)m rosnącego w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice - Oleśnica, na dz. 55, obręb Jaksiczki, drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 210 cm, rosnącego w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice - Oleśnica, na dz. 35/5, obręb Jksice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.86.2019
4.Data złożenia2019-09-30
5.Dane wnioskodawcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Bydgoszcz, Rejon Inowrocław
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskumapa z zaznaczoną lokalizacją drzew
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
90/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!