Nr karty: 44/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-23 08:10:36
Data modyfikacji : 2019-09-23 08:10:36
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 130 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 53/2, obręb Orłowo
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.96.2019
4.Data złożenia2019-09-23
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskurysunek
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
82/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!