Nr karty: 40/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-20 11:48:34
Data modyfikacji :
2019-08-20 11:49:52

Zmodyfikowane przez : Natalia Śmiełowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 60/2, obręb Radłówek
3.Znak sprawyGOŚ.DŚ.6220.28.2019
4.Data złożenia2019-08-16
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuKIP x 3, opłata skarbowa 205,00 złotych, mapa z zaznaczonym obszarem inwestycji i oddziaływania inwestycji
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-44
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 60/2, obręb Radłówek
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!