Nr karty: 4/F/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-07-24 09:18:02
Data modyfikacji :
2020-07-24 11:45:59

Zmodyfikowane przez : Kamil Bębnista
1.Numer wpisu4/F/2020
2.
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko
3.
Data sporządzenia dokumentu i miejsce sporządzenia dokumentu
2020-04-29 - Bydgoszcz
4.
Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Wójt Gminy Inowrocław
5.
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
6.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 22, (52) 355 58 67
7.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
brak
8.
numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracować dokument
9.
numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument
10.
Uwagi
brak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!