Nr karty: 29/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-23 14:35:40
Data modyfikacji : 2020-03-23 14:35:40
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 86 cm, 92 cm, 110 cm, 120 cm oraz 7 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 76 cm, 68 cm, 69 cm, 92 cm, 98 cm, 100 cm i 108 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/3, obręb Miechowice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.37.2020
4.Data złożenia2020-03-23
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskurysunek z zaznaczoną lokalizacją drzew
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywania
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
26/B/2020
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!