Nr karty: 26/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-23 14:11:02
Data modyfikacji : 2020-03-23 14:11:02
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 95 cm orz drzewa gatunku klon polny o obwodzie pnia 75 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 12, obręb Pławin, gm. Inowrocław
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.30.2020
4.Data złożenia2020-03-23
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskurysunek z zaznaczoną lokalizacją drzew
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
23/B/2020
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!