Nr karty: 25/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-04-11 13:26:21
Data modyfikacji : 2019-04-11 13:26:21
Zmodyfikowane przez : Natalia Śmiełowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Montaż paneli fotowoltaicznych dachowych o łącznej mocy 39,9 kW, zakup i montaż 8 maszyn do obierania cebuli realizowanego na działce o numerze ewidencyjny 140 położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
3.Znak sprawyDŚ.6220.13.2019
4.Data złożenia2019-04-05
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuwniosek: kip x 4 wraz z płytą CD, opłata 205,00 złotych, kopia mapy ewidencyjnej, teren oddziaływania inwestycji, wypisy uproszczone z rejestru gruntów
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, podinpsktor ds.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 15, 052 3555875
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagiwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Montaż paneli fotowoltaicznych dachowych o łącznej mocy 39,9 kW, zakup i montaż 8 maszyn do obierania cebuli realizowanego na działce o numerze ewidencyjny 140 położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!