Nr karty: 24/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-23 14:24:53
Data modyfikacji : 2020-03-23 14:24:53
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieWydanie pozwolenia na usunięcie17 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodzie pni: 96 cm, 72 cm, 95 cm, 50 cm, 58 cm, 69 cm, 53 cm, 61 cm, 55 cm, 79 cm, 78 cm, 57 cm, 74 cm, 58 cm, 56 cm, 80 cm, 114 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 222/7, obręb Jacewo, gm. Inowrocław
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.28.2020
4.Data wydania i miejsce wydania2020-03-23 - Urząd Gminy Inowrocław
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Wójt Gminy Inowrocław
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia27/A/2020
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!