Nr karty: 24/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-02-28 09:18:54
Data modyfikacji : 2020-02-28 09:18:54
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 266 cm, rosnącego w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolic - Oleśnica, dz. 35/5, obręb Jaksice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.3.2020
4.Data złożenia2020-02-28
5.Dane wnioskodawcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Bydgoszcz, Rejon Inowrocław
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuzgoda Starosty Inowrocławskiego, opinia dendrologa,
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
19/B/2020
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!