Nr karty: 24/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-04-09 09:19:02
Data modyfikacji : 2019-04-09 09:19:02
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 97 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/1, obręb Krusza Zamkowa
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.51.2019
4.Data złożenia2019-04-09
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskurysunek, akt notarialny
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
34/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!