Nr karty: 22/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-04-01 13:44:49
Data modyfikacji : 2019-04-01 13:44:49
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 9 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni: 195 cm, 242 cm, 192 cm, 111 cm, 350 cm, 148 cm, 68 cm, 140 cm, 70 cm; 8 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 240 cm, 83 cm, 184 cm, 187 cm, 125 cm, 280 cm, 251 cm, 110 cm oraz 2 drzew gatunku grab pospolity o obwodach pni: 180 cm i 100 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 194 cm, obręb Tupadły, gm. Inowrocław
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.35.2019
4.Data złożenia2019-04-01
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskurysunek
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
28/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!