Nr karty: 20/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-26 13:27:44
Data modyfikacji : 2019-03-26 13:27:44
Zmodyfikowane przez : Natalia Śmiełowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów budowlanych na terenie działki o nr ewid. 9/4 zlokalizowanej w Sójkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
3.Znak sprawy
4.Data złożenia2019-03-25
5.Dane wnioskodawcyINOPLANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Sójkowo 9, 88-110, Sójkowo
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuwniosek: kip x 5 wraz z płytą CD, opłata 205,00 złotych, uproszczone wypisy z rej. gruntów, mapa ewidencyjna, teren oddziaływania inwestycji, teren lokalizacji inwestycji
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, podinpsktor ds.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 15, 052 3555875
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagiwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów budowlanych na terenie działki o nr ewid. 9/4 zlokalizowanej w Sójkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!