Nr karty: 2/E/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-05-22 10:11:36
Data modyfikacji : 2019-05-22 10:11:36
Zmodyfikowane przez : Natalia Śmiełowska
1.Numer wpisu2/E/2019
2.Nazwa dokumenturaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3.Data sporządzenia i miejsce sporządzenia dokumentu2019-05-22
4.Zamawiający dokument (w tym REGON)
5.Wykonawca dokumentu (w tym REGON)Jolanta Rucińska
6.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-44
7.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
8.numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokumentBrak
9.numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentBrak
10.Uwagiraport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną do chowu drobiu- kur niosek w ilości do 160 DJP celem produkcji jaj wylęgowych na terenie działki o nr ewid. 7/2 zlokalizowanej w Marcinkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!