Nr karty: 2/C/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-07-24 08:57:32
Data modyfikacji :
2020-07-24 11:50:40

Zmodyfikowane przez : Kamil Bębnista
1.
Numer wpisu
2.
Nazwa projektu dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Batkowo ZP.6721.9.2016
3.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.
Data sporządzenia i miejsce sporządzenia projektu dokumentu
2020-04-29 - Bydgoszcz
5.
Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
6.
Organ zatwierdzający projekt dokumentu
7.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 22, (52) 355 58 67
8.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
9.
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10.
Uwagi
brak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!