Nr karty: 19/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-02-13 08:57:59
Data modyfikacji : 2020-02-13 08:57:59
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 280 cm, 200cm, 190 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 106/8, obręb Słońsko, gm. Inowrocław
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.10.2020
4.Data złożenia2020-02-13
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskumapa z zaznaczoną lokalizacją drzew
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
12/B/2020
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!