Nr karty: 19/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-20 13:58:20
Data modyfikacji : 2019-03-20 13:58:20
Zmodyfikowane przez : Natalia Śmiełowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej na działce nr ewidencyjny 19 w miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
3.Znak sprawyDŚ.6220.11.2019
4.Data złożenia2019-03-19
5.Dane wnioskodawcySikorski, Henryk, B. Prusa 12, 88-100, Inowrocław
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, podinpsktor ds.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 15, 052 3555875
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
40/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagiwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej na działce nr ewidencyjny 19 w miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!