Nr karty: 18/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-18 13:55:07
Data modyfikacji : 2019-03-18 13:55:07
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drze gatunku topola berlińska o obwodach pni: 98 cm, 82 cm, 108 cm, 5 drzew po 90 cm, 120 cm, 4 drzew po 85 cm, 100 cm, 115 cm i 5 drzew po 110 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 183, obręb Słońsko
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.25.2019
4.Data złożenia2019-03-18
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskumapa z lokalizacją drzew
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
23/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!