Nr karty: 17/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-13 09:45:23
Data modyfikacji : 2019-03-13 09:45:23
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk srebrzysty o obwodach pni każde po 120 cm oraz 15 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 10 szt. po 50 cm, 46 cm, 48 cm, 62 cm, 71 cm i 53 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidenecyjnym 159/2, obręb Balczewo
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.28.2019
4.Data złożenia2019-03-13
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskurysunek
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiDecyzja -wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk srebrzysty o obwodach pni każde po 120 cm oraz 15 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 10 szt. po 50 cm, 46 cm, 48 cm, 62 cm, 71 cm i 53 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidenecyjnym 159/2, obręb Balczewo
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!