Nr karty: 16/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-13 09:32:57
Data modyfikacji : 2019-03-13 09:32:57
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 105 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/1, obręb Turzany, gm. Inowrocław
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.26.2019
4.Data złożenia2019-03-13
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskurysunek
7.Nazwa organu - adresata wnioskuWójt Gminy Inowrocław
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
21/B/2019 | 22/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!