Nr karty: 104/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-11-19 12:26:10
Data modyfikacji : 2019-11-19 12:26:10
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieWydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku klon jesionolistny o obwodach pni: 58 cm, 128 cm, 85 cm i 98 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 215/27, obręb Jaksice
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.131.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-11-19 - Urząd Gminy Inowrocław
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Wójt Gminy Inowrocław
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia57/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!