Nr karty: 102/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-11-06 12:05:04
Data modyfikacji : 2019-11-06 12:05:04
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieWydanie pozwolenia na usunięcie - 2 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni: 155 cm (1), 125 cm (2), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C, relacji Szarlej – Karczyn – Dulsk – droga 252, dz. 20 obręb Dulsk, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego; - 2 drzew gatunku klon srebrzysty o obwodach pni: 215 cm (3), 255 cm (4), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2540 C relacji Olszewice – Turzany, na dz. 41, obręb Turzany, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego; - drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia: 270 (5), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033 C relacji Cierpice – Rojewo – Inowrocław, dz. 39, obręb Kłopot, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego; - 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 265 cm (6) i 220 cm (7), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033 C relacji Cierpice – Rojewo – Inowrocław, dz. 103/4, obręb Orłowo, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego; - drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia: 255 (8), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033 C relacji Cierpice – Rojewo – Inowrocław, dz. 103/1, obręb Orłowo, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego; - 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 205 cm (9) i 210 cm (10), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545 C relacji Inowrocław – Jacewo - Ośniszczewko, dz. 73, obręb Marcinkowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa; - drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia: 205 (11), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524 C relacji Orłowo - Latkowo, w granicy dz. 33 i 30/3, obręb Latkowo, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego; - drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia: 215 (12), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524 C relacji Orłowo - Latkowo, dz. 34/1, obręb Latkowo, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego; - drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia: 175 cm (13), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2509C relacji Jaksice – Wielowieś, dz. 30, obręb Turlejewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa; - drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia: 150 cm (14), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2509C relacji Jaksice – Wielowieś, dz. 36/1, obręb Pławin, stanowiącej własność Skarbu Państwa; - drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia: 180 cm (15), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C relacji Jaksice - Liszkowo, dz. 317, obręb Jaksice, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.89.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-11-06 - Urząd Gminy Inowrocław
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Wójt Gminy Inowrocław
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyZarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Poznańska 384c, 88-100, Inowrocław
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia55/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!