Nr karty: 101/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-10-29 15:10:54
Data modyfikacji : 2019-10-29 15:10:54
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieWydanie pozwolenia na usunięcie 11 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 3 po 130 cm oraz 8 po 80 cm, drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 150 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 56/6, obręb Orłowo
3.Znak sprawyGOŚ.II.6131.113.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-10-29 - Urząd Gminy Inowrocław
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Wójt Gminy Inowrocław
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia54/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 052 355-58-18
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!