Nr karty: 1/F/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-31 12:28:41
Data modyfikacji : 2020-03-31 12:28:41
Zmodyfikowane przez : Monika Sobczak
1.Numer wpisu1/F/2020
2.
Nazwa dokumentu
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.
Data sporządzenia dokumentu i miejsce sporządzenia dokumentu
2020-03-27 - Bydgoszcz
4.
Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Wójt Gminy Inowrocław
5.
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
6.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 22, (52) 355 58 67
7.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
brak
8.
numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracować dokument
9.
numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokument
10.
Uwagi
brak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!