Nr karty: 1/E/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-25 12:27:46
Data modyfikacji : 2019-03-25 12:27:46
Zmodyfikowane przez : Natalia Śmiełowska
1.Numer wpisu1/E/2019
2.Nazwa dokumenturaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3.Data sporządzenia i miejsce sporządzenia dokumentu2019-03-14
4.Zamawiający dokument (w tym REGON)
5.Wykonawca dokumentu (w tym REGON)Jolanta Rucińska
6.Miejsce przechowywaniaUrząd Gminy Inowrocław, podinpsktor ds.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 15, 052 3555875
7.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
8.numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokumentBrak
9.numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentBrak
10.Uwagiraport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną do chowu drobiu- kur niosek w ilości do 160 DJP celem produkcji jaj wylęgowych na terenie działki o nr ewid. 7/2 zlokalizowanej w Marcinkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie", wnioskodawca- Aneta Tylka
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!