Nr karty: 1/C/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-06-03 14:29:15
Data modyfikacji : 2020-06-03 14:29:15
Zmodyfikowane przez : Kamil Bębnista
1.
Numer wpisu
2.
Nazwa projektu dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław. znak: PP.6721.11.2018
3.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.
Data sporządzenia i miejsce sporządzenia projektu dokumentu
2020-03-17 - Bydgoszcz
5.
Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
6.
Organ zatwierdzający projekt dokumentu
Wójt Gminy Inowrocław
7.
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Inowrocław, Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 22, (52) 355 58 67
8.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
brak
9.
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10.
Uwagi
brak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!