Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 59
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
19/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej na działce nr ewidencyjny 19 w miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Sikorski Henryk
18/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drze gatunku topola berlińska o obwodach pni: 98 cm, 82 cm, 108 cm, 5 drzew po 90 cm, 120 cm, 4 drzew po 85 cm, 100 cm, 115 cm i 5 drzew po 110 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 183, obręb Słońsko Osoba fizyczna
17/A/2019 Zobacz szczegóły Wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk srebrzysty o obwodach pni każde po 120 cm oraz 15 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 10 szt. po 50 cm, 46 cm, 48 cm, 62 cm, 71 cm i 53 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidenecyjnym 159/2, obręb Balczewo Osoba fizyczna
16/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 105 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/1, obręb Turzany, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
15/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 91 cm, 90 cm, 87 cm, 98 cm, 95 cm; 7 drzew gatunku wiąz polny o obwodach pni 72 cm, 150 cm, 100 cm, 85 cm, 170 cm, 165 cm, 68 cm oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 66 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 133, obręb Batkowo Osoba fizyczna
14/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73, obręb geodezyjny Batkowo, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie PVE 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bydgoszcz
13/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz
12/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie: 4 drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni: 323 cm, 311 cm, 322 cm oraz 323 cm, rosnących w grupie alei dębowej, w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice - Oleśnica, dz. 39/1, obręb Sławęcinek - własność Skarb Państwa, będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad TRAKT Sp. z o.o., Sp. k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Ktowice
11/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę 5 drzew gatunku klon polny o obwodach pni: 110 cm, 157 cm, 88 cm, 150 cm i 168 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 50/6, obręb Miechowice, gm. Inowrocław Spółdzielnia Usług Rolniczych w Miechowicach
10/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku wierzba płacząca o obwodach pni: 185 cm, 210 cm, 110 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 111, obręb Czyste, gm. Inowrocław Wspólnota Mieszkaniowa Cieślin Cieślin 33
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 59
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!