Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 14
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
30/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 146 cm i 162 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 64/5, obręb Jaksice Zobacz szczegóły
Starosta Inowrocławski
28/A/2021
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 107, obręb Łąkocin, gm. Inowrocław." Zobacz szczegóły
Sun Hunter Sp.zo.o.
27/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pnia 220 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 37/68, obręb Latkowo Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
26/A/2021
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 drzew gatunku olcha czarna o obwodach pni: 5 drzew o obwodzie pnia 76 cm, 7 drzew o obwodzie pnia 79 cm, 6 drzew o obwodzie pnia 80 cm oraz 3 drzew o obwodzie pnia 82 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 39, obręb Bachorze Łęgi, gm. Inowrocław Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
17/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 6 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 350 cm (1), 365 cm (2), 345 cm (3), 235 cm (5) i 220 cm (6), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C, relacji Szarlej-Karczyn-Dulsk, droga nr 252, dz. 35, obręb Góra Zobacz szczegóły
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
16/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 9 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 138 cm, 100 cm, 73 cm, 130 cm, 146 cm, 150 cm, 98 cm, 68 cm i 144 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 95, obręb Łojewo Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
14/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 315 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524C relacji Orłowo - Latkowo, dz. 33, obręb Latkowo Zobacz szczegóły
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
9/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pnia 220 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidnecyjnym 37/68, obręb Latkowo Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
8/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 310 cm (1), oraz drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 190 cm (2), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C, relacji Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko, dz, 92/1, obręb Jacwo; drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 215 cm (3), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C relacji Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko, dz.102, obręb Olszewice; 3 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 280 cm (4), 210 cm (5), 270 cm (6), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C, relacji Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko, dz. 73, obręb Marcinkowo Zobacz szczegóły
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
5/A/2021
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 12 drzew gatunku wierzba krucha o obwodach pni: 170 cm, dwupienne 155 cm i 170 cm, 150 cm, 150 cm, 385 cm, 412 cm, 140 cm, dwupienna 160 cm i 135 cm, 85 cm, 90 cm, 375 cm, 345 cm; drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 80 cm; 26 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia: 175 cm, 60 cm, 59 cm, 56 cm, 65 cm, 53 cm, 75 cm, 55 cm, 160 cm, 80 cm, 70 cm, 90 cm, 92 cm, dwupienne 102 cm i 60 cm, 52 cm, 101 cm, dwupienne 75 cm i 110 cm, 77 cm, 115 cm, 85 cm, 70 cm, 72 cm, 74 cm, 130 cm, 102 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 145, obręb Piotrkowice Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 14
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!