Strony:  1 2 3 4 5 Nastźpna strona 
Znaleziono : 46
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
49/A/2020
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 240 cm (1) i 110 cm (2), rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 251, dz. 175 obręb Sławęcinek Zobacz szczegóły
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich Inowrocław
48/A/2020
Wniosek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Eksploatacja ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 339/1 położonej w miejscowości Sikorowo, obręb 0037 Sikorowo" Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
47/A/2020
Wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46 Obręb Witowy Gmina Inowrocław" Zobacz szczegóły
PVE 92 Sp.zo.o.
46/A/2020
Wniosek dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci gazowej w/c do Zakładów Produkcyjnych CIECH Soda Polska S.A Zobacz szczegóły
Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.
43/A/2020
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 150 cm, 2 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodach pni 270 cm i 168 cm oraz 2 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni 264 cm i 199cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/1, obręb Jaksice, gm. Inowrocław Zobacz szczegóły
Parafia Rzymsko-Katolicka p/wezw. Św. Marcina BPA Jaksice
42/A/2020
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pni 70 cm, 70 cm rosnących na działce nr 34/23, obręb Olszewice oraz 4 drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pni każde po 40 cm, rosnących na działce 34/6, obręb Olszewice Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
41/A/2020
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 65 cm, rosnącego na teenkie nieruchomości oznaczonej numerem 34/24, obręb Olszewice, gm. Inowrocław Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
40/A/2020
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia270 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 125, obręb Batkowo, gm. Inowrocław Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
39/A/2020
Wniosek na decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inkubatora przetwórstwa lokalnego z zapleczem socjalnym oraz z salą szkoleniową w m. Łojewo na działce nr 132/3 i 195/9 Zobacz szczegóły
Urząd Gminy Inowrocław inspektor ds.remontów i gosp. mieniem komunalnym
38/A/2020
Wniosek na decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- Góra, nr działki 56, obręb 0011 Góra, jednostka ewidencyjna 040704_2 Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.” Zobacz szczegóły
EKOKLARA Sp.zo.o.
Strony:  1 2 3 4 5 Nastźpna strona 
Znaleziono : 46
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!