Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 39
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
58/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku grab pospolity o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/2, obręb Latkowo Starosta Inowrocławski
57/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 11 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 110 cm, 190 cm, 100 cm, 200 cm, 300 cm, 180 cm, 260 cm, 220 cm, 140 cm, 180 cm i 210 cm oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 90 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 41, obręb Kłopot, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
56/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 155 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 192, obręb Tupadły Osoba fizyczna
49/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 240 cm (1) i 110 cm (2), rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 251, dz. 175 obręb Sławęcinek Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich Inowrocław
48/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Eksploatacja ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 339/1 położonej w miejscowości Sikorowo, obręb 0037 Sikorowo" Osoba fizyczna
47/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46 Obręb Witowy Gmina Inowrocław" PVE 92 Sp.zo.o.
46/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci gazowej w/c do Zakładów Produkcyjnych CIECH Soda Polska S.A Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.
43/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 150 cm, 2 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodach pni 270 cm i 168 cm oraz 2 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni 264 cm i 199cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/1, obręb Jaksice, gm. Inowrocław Parafia Rzymsko-Katolicka p/wezw. Św. Marcina BPA Jaksice
42/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pni 70 cm, 70 cm rosnących na działce nr 34/23, obręb Olszewice oraz 4 drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pni każde po 40 cm, rosnących na działce 34/6, obręb Olszewice Osoba fizyczna
41/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 65 cm, rosnącego na teenkie nieruchomości oznaczonej numerem 34/24, obręb Olszewice, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 39
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!