Znaleziono : 3
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
3/E/2019 Zobacz szczegóły raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Przetwarzanie odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 37/61 położonej w obrębie Latkowo, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie"
2/E/2019 Zobacz szczegóły raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną do chowu drobiu- kur niosek w ilości do 160 DJP celem produkcji jaj wylęgowych na terenie działki o nr ewid. 7/2 zlokalizowanej w Marcinkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko
1/E/2019 Zobacz szczegóły raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną do chowu drobiu- kur niosek w ilości do 160 DJP celem produkcji jaj wylęgowych na terenie działki o nr ewid. 7/2 zlokalizowanej w Marcinkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie"
Znaleziono : 3
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!