Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 16
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
18/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Jaronty Wójt Gminy Inowrocław
17/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś. ZP.6721.13.2016 Wójt Gminy Inowrocław
16/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu geodezyjnego Sikorowo, gmina Inowrocław. PP.6721.5.2019 Wójt Gminy Inowrocław
15/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław. znak: PP.6721.10.2018 Wójt Gminy Inowrocław
14/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław. znak: PP.6721.1.2019 Wójt Gminy Inowrocław
13/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław znak: PP.6721.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław
12/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
10/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Kłopot w kierunku ul. Orłowskiej w Inowrocławiu Wójt Gminy Inowrocław
9/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Jacewo Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
8/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław Dokumentacja sporządzona na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania Wójt Gminy Inowrocław
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 16
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!