Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 46
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
63/B/2020 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku grab pospolity o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/2, obręb Latkowo Starosta Inowrocławski
62/B/2020 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Batkowo ZP.6721.9.2016 Wójt Gminy Inowrocław
61/B/2020 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Batkowo ZP.6721.9.2016 Wójt Gminy Inowrocław
60/B/2020 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie 11 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 110 cm, 190 cm, 100 cm, 200 cm, 300 cm, 180 cm, 260 cm, 220 cm, 140 cm, 180 cm i 210 cm oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 90 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 41, obręb Kłopot, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
59/B/2020 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 155 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 192, obręb Tupadły Osoba fizyczna
56/B/2020 Zobacz szczegóły Decyzja - pozwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 240 cm (1) i 110 cm (2), rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 251, dz. 175 obręb Sławęcinek Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich Inowrocław
53/B/2020 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław. znak PP.6721.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław
52/B/2020 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław. znak: PP.6721.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław
51/B/2020 Zobacz szczegóły Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- Góra, nr działki 56, obręb 0011 Góra, jednostka ewidencyjna 040704_2 Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.” EKOKLARA Sp.zo.o.
50/B/2020 Zobacz szczegóły Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- Góra, nr działki 56, obręb 0011 Góra, jednostka ewidencyjna 040704_2 Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.” EKOKLARA Sp.zo.o.
Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 46
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!