Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
96/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 57, obręb Pławin, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
95/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku wierzba płacząca o obwodach pni: 315 cm i 250 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 84/7, obręb Orłowo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
94/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś.ZP.6721.13.2016 Wójt Gminy Inowrocław
93/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś.ZP.6721.13.2016 Wójt Gminy Inowrocław
92/B/2019 Zobacz szczegóły Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu geodezyjnego Sikorowo, gmina Inowrocław. PP.6721.5.2019 Wójt Gminy Inowrocław
91/B/2019 Zobacz szczegóły Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu geodezyjnego Sikorowo, gmina Inowrocław. PP.6721.5.2019 Wójt Gminy Inowrocław
90/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 130 cm (19)m rosnącego w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice - Oleśnica, na dz. 55, obręb Jaksiczki, drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 210 cm, rosnącego w pasie drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice - Oleśnica, na dz. 35/5, obręb Jaksice Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz
89/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław. znak: PP.6721.10.2018 Wójt Gminy Inowrocław
88/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław znak: PP.6721.10.2018 Wójt Gminy Inowrocław
87/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław PP.6721.1.2019 Wójt Gminy Inowrocław
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 94
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!